Individuel træning til styrkelse af Medarbejders faglige og personlige adfærd, ENGAGEMENT samt SELVEDELSESKOMPETENCER

 - kompetencer til gavn og glæde

 Beskrivelse af træningsforløb:

Coaching / sparring / træning er, en meget effektiv metode til udvikling af faglige og personlige kompetencer. Sparring / Coaching og træning åbner ofte op for dit potentiale og kan være en stor støtte til med disciplin og styrke at komme målrettet videre med dine ønsker, behov. Træning og udvikling tager tid, og det bedste resultat etableres ved træning henover et ½ til 1 år.

Faglig og personlig udvikling handler ofte om hjælp til selv hjælp, faglig sparring,og støtte til udvikling af nye metoder til forandring.  Coaching / sparring støtter dig til at tænke nye muligheder, og træning imellem møderne er nødvendigt til etablering af nye kompetente vaner.

Individuel træning af faglige og personlige kompetencer kan som eksempel sætte fokus på styrkelse af:

·       Personlig fremtoning / at træde frem

·       Personligt planlægning/mål og retning

·       Samarbejde og Forhandling

·       Konstruktiv kommunikation

·       Præsentations teknik og salgs teknik

·       Konflikthåndtering og feedback

·       Selvværd og selvtillid

·       Motivation i hverdagen

·       Delegering og overblik i hverdagen

·       At kunne sige til og fra på rette tid og sted

·       Arbejdsglæde, stress håndtering / positiv energi

·       Mindfulness i hverdagen

 

Udbytte:

Faglig og personlig styrkelse af dit lederskab og din opmærksomhed på dig selv og andre. Udvikling af bevidste lederskab og opmærksomhed på, hvad der støtter dig.

Det Individuelle træningsforløb afsluttes med et Diplom med beskrivelse af de kompetencer og temaer du har trænet i forløbet – til opgradering af dit CV.

Ved opstart af forløbet planlægger vi sammen et forløb der passer for dig og dine behov.

Pris: 10 sessioner a 1½ time:     22.000, - ex moms, inkl. materiale og forberedelse.

Sted for individuel træning:

Efter aftale, et neutralt sted, på dit arbejdssted, eller hos Metacom.

Jeg anbefaler altid at forløbet startes op med et uforpligtende møde med fokus på forventninger og ønsker.