Individuel Coaching til faglig og personlig udvikling

-      Udvikling til gavn og glæde

Beskrivelse af et Coaching forløb som kan være til virksomheder, organisationer eller private:

Coaching er en meget effektiv metode til træning og støtte af personlige kompetencer, ved refleksion, sparring og åben tillidsfuld dialog, kan coaching åbne op for dit potentiale, og kan være en stor støtte til forandring af adfærd, bearbejdning af hændelser, samt til belysning af problemstillinger, som hverdagen byder på.

Det handler oftest om hjælp til selv hjælp og støtte til indsigt, forståelse og udvikling.

Får du ikke de ønskede resultater i hverdagen, eller oplever du en hverdag der mere styrer dig i den forkerte retning - kan coaching støtte med fremdrift, forandring og ro.

Coaching støtter den enkelte til at tænke nye muligheder via indsigt og forståelse for hverdagen som den er.

Som Coach er jeg en neutral støtte, der med tillid, respekt, engagement skaber motivation og mod til din personlig og faglige udvikling. Coaching er en fortrolig samtale med fokus på udvikling og træning af nye vaner og muligheder.

Coaching kan som eksempel sætte fokus på styrkelse af:

·       Personlig fremtoning

·       Samarbejde og trivsel

·       Konstruktiv kommunikation

·       Selvværd og selvtillid

·       Tålmodighed

·       Accept af forandring

·       Konflikthåndtering og feedback

·       Mål, forventninger og resultater

·       Mindfulness, arbejdsglæde og god energi i hverdagen

·       Private udfordringer

·       Arbejdes relaterede udfordringer

·       Karriere overvejelser

·       Studie relaterede udfordringer

·       Stress og uro i hverdagen

 Træning og udvikling tager tid, og det bedste resultat etableres ofte ved flere samtaler henover en længere periode – gerne ½ til 1 år.

Ved opstart af et coaching forløb planlægger vi sammen, et forløb der passer for dig og dine behov.

Pris: 10 Sessioner a 1½ time:     22.000, - ex moms

         5 sessioner a 1½ time:     12.000,-  ex moms

Sted: efter aftale eller hos Metacom